Společnost provádí a zajišťuje komplexní služby spojené s přípravou a výstavbou průmyslových staveb, administrativních budov, bytovou výstavbou, veřejných investic, a rodinných domů, včetně jejich rekonstrukcí a modernizací.

Více informací

Reference

Více informací

Společnost PRINEX GROUP provádí komplexní výstavbu, rekonstrukci a obnovu:

 • průmyslových a výrobních objektů
 • administrativních budov
 • bytových budov
 • objektů občanské vybavenosti
Více informací

Rozsah činnosti

 • projektování staveb
 • inženýrská činnost
 • realizace staveb

Společnost PRINEX GROUP s. r. o. je držitelem Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 - 2001 pro činnosti "projektová činnost ve výstavbě" a "provádění pozemních staveb".

Projektování staveb

ARCHITEKTURA

 • architektonické studie (situace, dispoziční a hmotové řešení staveb)
 • vypracování návrhu stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování dokumentace skutečného stav stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • zajištění podkladů z katastru nemovitostí
 • zajištění podkladů z územního plánu
 • zajištění podkladů do správců sítí
 • zajištění polohopisného a výškopisného zaměření
 • zajištění geologického průzkumu
 • zajištění průzkumu radonového rizika
 • obstarání dokladů a stanovisek dotčených účastníků výstavby
 • zajištění jiných průzkumů dle charakteru výstavby a podmínek v území
 • zajištění dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
 • projednání dokumentace pro územní řízení a podání žádoti o územní rozhodnutí
 • projednání dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení
 • zastupování stavebníka v územním a stavební řízení an základě plné moci

Realizace staveb

Firma provádí výstavbu průmyslových staveb, občanských staveb a veřejných investic, jejich opravy a rekonstrukce

Kontakty

 • PRINEX GROUP s. r. o.
 • Masarykovo náměstí 46
 • 742 35 Odry
 • tel.: +420 556 730 712, +420 556 731 729
 • fax: +420 556 731 857
 • e-mail: prinex@prinex.cz

Ing. Petr Balšínek

Ing. Antonín Balšínek

Ivana Karasová

 • GSM +420 739 452 227

Fotogalerie

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Kostel Písek

Kostel Písek

Kostel Písek

Kostel Písek

Kostel Písek

Kostel Písek

Rozvodna Slavonín

Rozvodna Slavonín

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

Domov důchodců Odry

IMG Ostrava

IMG Ostrava

Koupaliště Odry

Koupaliště Odry

Koupaliště Odry

Koupaliště Odry

Ústřední diakonie Český Těšín

Ústřední diakonie Český Těšín

Ústřední diakonie Český Těšín

Ústřední diakonie Český Těšín

Pemat Trading Jeseník

Pemat Trading Jeseník

Optimit Odry

Optimit Odry

Optimit Odry

Optimit Odry